Bảng liệt kê sản phẩm
Series máy may một kim
Series máy may nhiều kim
Series máy nhồi ruột gối
Dây chuyền sản xuất dồn chăn đệm loại
Series máy đóng gói ép chân không hàng dệt may
Máy làm bông xốp & Máy chải sản lượng cao hai đường dẫn
Máy vò bông hạt châu
Máy châm kim loại
Series máy cuốn gấp
Thiết bị phối hợp với máy may
Dây chuyền sản xuất vải tái sinh loại
 

Dây chuyn sn xut dn chăn đm loi HFJ-88
Công dụng chủ yếu của sản phẩm là dồn các loại nguyên liệu như sợi bông, lông cừu, sợi tổng hợp… đã được đánh bông, chải, dàn tấm, cắt xén vào trong vỏ chăn, đệm. Chủ yếu dùng ở những sản phẩm trên giường, sản phẩm du lịch như chăn lông cừu, chăn không khí, túi ngủ…, cũng là thiết bị hàng đầu trong việc sản xuất các sản phẩm như bông không có chất ni-long, bông cứng, vải không dệt.

Tham s tính năng:
Kích thước thành hình lớn nhất: 2600 x 2400mm
Biên độ cửa có hiệu quả: 2700mm
Sợi thích hợp: là thiết bị hàng đàu trong việc chế tạo các loại vải không dệt như lông cừu…
Khả năng sản xuất: 120 chiếc /giờ
 
     
 
Copyright:Công ty hữu hạn máy may chần vi tính Thiên Nguyên, thành phố Vô Tích