Bảng liệt kê sản phẩm
Series máy may một kim
Series máy may nhiều kim
Series máy nhồi ruột gối
Dây chuyền sản xuất dồn chăn đệm loại
Series máy đóng gói ép chân không hàng dệt may
Máy làm bông xốp & Máy chải sản lượng cao hai đường dẫn
Máy vò bông hạt châu
Máy châm kim loại
Series máy cuốn gấp
Thiết bị phối hợp với máy may
Dây chuyền sản xuất vải tái sinh loại
 

A.Máy đóng gói ép nhỏ hàng dệt may đóng một miệng HFD(có thể đóng miệng hai đầu)
Hình ảnh xem phần giới thiệu ở VCD
B.Máy đóng gói ép nhỏ hàng dệt may HFD-1000
HFD-2000抽真空压缩包装机
Máy đóng gói ép nhỏ hàng dệt may đóng một miệng HFD-850
 
     
 
Copyright:Công ty hữu hạn máy may chần vi tính Thiên Nguyên, thành phố Vô Tích