Bảng liệt kê sản phẩm
Series máy may một kim
Series máy may nhiều kim
Series máy nhồi ruột gối
Dây chuyền sản xuất dồn chăn đệm loại
Series máy đóng gói ép chân không hàng dệt may
Máy làm bông xốp & Máy chải sản lượng cao hai đường dẫn
Máy vò bông hạt châu
Máy châm kim loại
Series máy cuốn gấp
Thiết bị phối hợp với máy may
Dây chuyền sản xuất vải tái sinh loại
 

A.Máy làm tơi xốp bông PP HFK-1000
B.Máy đánh tơi vải thừa kiểu HFI-1000
Hình ảnh xem phần giới thiệu ở VCD
C.Máy chải không dệt loại HFJ-18
D.Dây chuyền sản xuất vải tái sinh loại HFI-1000
 
     
 
Copyright:Công ty hữu hạn máy may chần vi tính Thiên Nguyên, thành phố Vô Tích